W piękny jesienny dzień 13 października w auli szkolnej miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Najważniejszym punktem obchodów tego dnia było ślubowanie uczniów klasy 1. Pierwszoklasiści godnie, z należytą powagą, patrząc na sztandar szkoły, powtarzali słowa ślubowania. Była to dla nich wyjątkowa chwila, ponieważ stali się uczniami SLO w pełnym tego słowa  znaczeniu.

Po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk pani Dyrektor symboliczne tarcze oraz długopisy z logo szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, młodzieży oraz wszystkich tych, o których pracy mówi się rzadko, a bez których żadna placówka nie mogłaby należycie funkcjonować. Dyrektor Szkoły, mgr Hanna Spala podziękowała swoim współpracownikom za codzienny trud i zaangażowanie, życzyła wszystkim tego, co dobre, mądre i piękne.

Były też słowa podziękowania i życzenia od Rady Rodziców.

W tym dniu nie mogło zabraknąć życzeń od uczniów. Samorząd szkolny przedstawił zabawne wierszowane charakterystyki pracowników szkoły, które wywołały uśmiech na twarzy każdego z nich.

Słowa wdzięczności i ciepłe życzenia były pięknym zakończeniem uroczystości.