Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W poniedziałek 28 listopada nasz poczet sztandarowy uczestniczył w odsłonięciu specjalnej tablicy pamiątkowej na fasadzie tarnowskiego Zakładu Karnego, poświęconej kilkudziesięciu tysiącom naszych rodaków, którzy przeszli przez to więzienie w latach 1939-1945.
W ten sposób upamiętnieni zostali wszyscy, którzy byli tu przetrzymywani i wywożeni do wielu niemieckich obozów oraz na miejsca straceń w podtarnowskich lasach.