Strzelectwo sportowe

Dziś w naszej szkole odbyły się zajęcia Strzelectwa Sportowego – Laserowego w ramach programu z AZS szerzenia umiejętności i wiadomości ze strzelectwa wśród młodzieży Liceum.
Program Upowszechniania Strzelectwa jest inicjatywą, która ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie im udziału w strzeleckich zajęciach sportowych. Program ten jest realizowany na terenie szkół i ma na uwadze rozwijanie postaw proobronnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych.
To świetna inicjatywa, która może przyczynić się do zwiększenia świadomości i umiejętności związanych ze strzelectwem wśród młodzieży.