Uroczystości szkolne

Z racji przypadającej 84 rocznicy zbrodni katyńskiej, w naszej szkole uczciliśmy pamięć pomordowanych okolicznościowym apelem, przygotowanym przez młodzież klasy pierwszej, pod kierunkiem nauczyciela historii należącego do tarnowskiego Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia pana Zbigniewa Mirosławskiego. Na apel złożyło się odśpiewanie hymnu narodowego w asyście pocztu sztandarowego szkoły, krótkie przypomnienie tamtych wydarzeń przez panią dyrektor Hannę Spala i pana Mirosławskiego, pokaz slajdów dotyczących obchodów rocznic katyńskich w Tarnowie, Warszawie i w Katyniu, wiersze Mariana Hemara, Zbigniewa Herberta i Zbigniewa Mirosławskiego odczytane przez uczennice klasy pierwszej.
Drugą część apelu poświęciliśmy 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po krótkim przypomnieniu historii Sejmu 4-letniego, przebiegu wojny w obronie konstytucji z 1792 roku i prezentacji slajdów, uczennice wygłosiły chóralnie wybrane zwrotki wiersza Franciszka Karpińskiego pt. Trzeci Maja, szczęśliwie doszłej konstytucji kraju.
Na zakończenie cała społeczność szkolna odśpiewała Poloneza 3 Maja do wtóru wyświetlonej wersji karaoke tejże pieśni.