Wizyta funkcjonariusza Policji

Dnia 23 lutego br. w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich.
Nasz dzielnicowy asp. Łukasz Proszowski przekazał uczniom informacje na temat odpowiedzialności, jaką wg przepisów prawa ponoszą nieletni.
Uczniowie dowiedzieli się m.in. kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki, co oznacza określenie czyn karalny, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara oraz jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej.
Bardzo pouczające spotkanie.