Wszystkich Świętych

Odwiedzamy cmentarze. Wspominamy...

Pamiętamy o naszych nauczycielach i pracownikach, których nie ma już wśród nas, a dzięki którym ta szkoła nie byłaby tak szczególna.
Przede wszystkim zaś o pomysłodawcy, założycielu i pierwszym dyrektorze, bez którego nie byłoby naszej placówki.
Dziękujemy. Pamiętamy.