Wystawa w BWA

Uczniowie naszej szkoły zwiedzili wystawę w tarnowskim BWA pt.: „Zimne spojrzenie. Ostatnie zdjęcia rodzin żydowskich z getta w Tarnowie”.
Pod koniec 1941 roku dwie naukowczynie z Wiednia opracowały projekt mający na celu „badanie typowych Żydów wschodnich”. W 1942 roku sfotografowały one „zimnym spojrzeniem” ponad sto rodzin żydowskich, łącznie 565 mężczyzn, kobiet i dzieci, w okupowanym przez Niemców polskim mieście Tarnowie. Spośród nich tylko 26 osób przeżyło Holokaust i mogło przekazać tę historię dalej.
Ściany tematyczne wprowadzają zwiedzających w tematykę pięciu rozdziałów. Trasa chronologiczna opowiada historię Tarnowa, zawiera historie rodzinne i biografie.
Wystawa do tej pory prezentowana była w Berlinie (Fundacja Topografia Terroru) i Wiedniu (Muzeum Historii Naturalnej).