Czym jest społeczne?

Nasza Szkoła powstała z INICJATYWY RODZICÓW w odpowiedzi na POTRZEBY DZIECI.

Rozważania dyrekcji, kadry nauczycielskiej i rodziców nad problemami dydaktycznymi nowej szkoły, a zwłaszcza oczekiwania ze strony rodziców, prowadziły do koncepcji, że będzie to szkoła bez stresów. Jednak szybko zorientowano się, że jest to niemożliwe, gdyż każde sprawdzanie wiadomości powoduje u uczniów pewien stres, który na właściwym poziomie jest czynnikiem mobilizującym.

Podstawą obowiązujących w naszej szkole regulaminów jest ŻYCZLIWOŚĆ i prawidłowe RELACJE MIĘDZYLUDZKIE.

Znamienną jest tu wypowiedź jednego z rodziców: „Chcemy, aby nasze dzieci dużo wiedziały i umiały, ale nie męczcie ich.” Ostatecznie przyjęto w naszej szkole zasadę stosowania przez nauczycieli PEŁNEGO TAKTU PEDAGOGICZNEGO a w relacji z uczniami zbliżania się do PARTNERSTWA Z PEŁNYM POSZANOWANIEM poczucia godności osobistej nauczyciela i ucznia.

Biorąc pod uwagę publikowane wyniki badań pedagogów i socjologów ustalono, że obok taktu pedagogicznego i poczucia odpowiedzialności, nauczyciela winna cechować rozległa wiedza i umiejętności oraz obiektywizm i sprawiedliwość w ocenianiu uczniów za ich wiedzę, umiejętności i zachowanie się w społeczności szkolnej.

Klasy średnio 15-osobowe stwarzały pełną możliwość stosowania zasady indywidualizacji w procesie nauczania i stwarzania każdemu uczniowi możliwości osiągnięć odpowiednio do poziomu jego ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, PSYCHICZNEGO i SPRAWNOŚCIOWEGO.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje nasza troska o:

  • utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć,
  • sprawne posługiwanie się przez uczniów językiem obcym,
  • zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry,
  • wszechstronne wychowanie ucznia,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie powierzonych nam wychowanków.