Filozofia edukacji

Jaka jest nasza filozofia edukacyjna?

 • diagnozujemy ucznia i wspólnie z nim oraz jego rodzicami szukamy strategii wspierających zdobywanie umiejętności,
 • pokazujemy perspektywę realnych osiągnięć ucznia i dopasowujemy do tego strategię najbardziej efektywną,
 • dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,
 • dajemy możliwość dokonywania zmian w pierwotnych wyborach np. przedmiotów maturalnych,
 • poza informacjami o postępach ucznia w nauce, dajemy też możliwość wsparcia we wprowadzaniu zmian w dotychczasowych strategiach uczenia się,
 • analizując style poznawcze uczniów podpowiadamy, jak się skutecznie uczyć,
 • szanujemy indywidualne uczniowskie preferencje intelektualne, stwarzając możliwość łączenia różnych przedmiotów rozszerzonych np. historii i matematyki.

Wsparcie dla ucznia

Wspieramy ucznia poprzez organizowanie zajęć w klasach max. 24-osobowych, w których:

 • łatwiej się uczyć,

 • można nawiązywać głębsze i długotrwałe relacje,

 • można poczuć się odpowiedzialnym za siebie i za miejsce, w którym przebywamy,

 • można mieć realny wpływ na to, co się dzieje w szkole,

 • łatwiej jest mówić o swoich potrzebach i łatwiej być wysłuchanym,

 • łatwiej zbudować klimat wzajemnego zaufania i nie obawiać się prosić o pomoc,

 • łatwiej zauważyć rodzące się trudności i szybciej znaleźć strategię, sposoby ich rozwiązania.

Wsparcie dla rodzica

Pracując z max. 24-osobowymi zespołami uczniów, mamy  PRAWDZIWĄ możliwość zauważenia potrzeb ucznia, a dzięki temu możemy  PRAWDZIWIE wesprzeć rodzica w procesie wychowawczym.

Zależy nam na bardzo dobrej współpracy z rodzicami. Oprócz planowych zebrań z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi, jeśli zachodzi taka potrzeba, błyskawicznie kontaktują się z rodzicem telefonicznie lub pocztą mailową. Działa to również w drugą stronę. Rodzice są zawsze mile widziani w szkole. Są przecież współgospodarzami, z którymi chętnie współpracujemy.

Wsparcie w wyborze dalszej edukacji

 • diagnozujemy predyspozycje osobowościowe i intelektualne ucznia
 • poszukujemy wspólnie z uczniem i jego rodzicami dróg dalszej edukacji
 • wspieramy w ocenie realnych szans ucznia na realizację jego pomysłów w obszarze rozwoju edukacyjno – zawodowego
 • umożliwiamy zmianę dotychczasowych pomysłów na dalszą edukację, poprzez dostosowanie realizowanych przedmiotów i zajęć dodatkowych