Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia, w rocznicę uwolnienia więźniów niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto to zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. dla uczczenia pamięci Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej.
W przeddzień rocznicy, pod tarnowską bimą uczestniczyliśmy w spotkaniu okolicznościowym i wykładzie Pana Adama Bartosza z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, który przypomniał nam losy dawnych mieszkańców miasta.

fot. 5,6,7,8,9,10 – Schenk Tomasz